Historia portretu

Portrety możemy podzielić w zależności od okresu, w którym zostały stworzone. Najstarsze pochodzą ze starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Portrety te były dosyć wierne, żeby mogły oddać wizerunek osoby, który zostanie rozpoznany po jej śmierci. Szybko jedna zaczęto przedstawiać nie tylko wygląd, ale także charakter danego człowieka, zaczęły powstawać portrety psychologizowane. W IV w.p.n.e. w Grecji bardzo popularnym stał się portret rzeźbiarski. Następnie na tym terenie malowano portrety idealizowane, pokazujące męstwo przywódców, piękno poetów kamery do wózków widłowych czy dostojność filozofów.

Renesans stawiał w centrum zainteresowania człowieka, był to więc złoty czas dla portrecistów. W okresie tym tworzył między innymi Leonardo da Vinci (Dama z gronostajem, ok. 1485, Mona Lisa 1503-1506). Inni znani twórcy tego okresu to między innymi Rembrandt, Diego Velazquez czy Peter Paul Rubens. Zwiększyło się zainteresowanie anatomią człowieka, ruchem, jego energią. W wieku XVIII popularne stało się malarstwo angielskie, portret intymny. Większy nacisk kładziono na oddanie specyficznej atmosfery, na oddanie gumy czarne danej chwili.

Malowano arystokratów, często na tle przeróżnych pejzaży. Wiek później znowu zaczęto się interesować oddaniem na obrazie emocji człowieka, jego psychiki i charakteru. Popularnym twórcą tego okresu był Francisco Goya. Wiek XX jest mniej spójny, pełen eksperymentów. Na początku wieku królowały portrety artystyczne, następnie – bardziej ekspresywne, odrealnione. Na portret miało wpływ kino. Rozwinęła się fotografia (w tym oczywiście fotografia portretowa). Na portret spory wpływ miał rozwój techniki. Obecnie możemy stwierdzić, że portret jest coraz mniej spójny – jego autorzy czerpią zarówno z renesansowych twórców, jak i z fantazji artystów początku XX wieku. Trendy szybko się zmieniają, mimo to portrety powstałe wiele setek lat temu nadal cieszą wzrok i chwytają za serce.

Pozwalają nam poznać nieco ludzi, którzy żyli kilka wieków przed nami, którzy też mieli swoje własne marzenia, problemy. Patrząc na portrety, widzimy też zmieniające się warunki życia, a także zmieniającą się modę.

Artykuł napisany przez: