Portrety możemy podzielić w zależności od okresu, w którym zostały stworzone. Najstarsze pochodzą ze starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Portrety te były dosyć wierne, żeby mogły oddać wizerunek osoby, który zostanie rozpoznany po jej śmierci. Szybko jedna zaczęto przedstawiać nie tylko wygląd, ale także charakter danego człowieka, zaczęły powstawać portrety psychologizowane. W IV w.p.n.e. w Grecji […]