Polski malarz St.Witkiewicz tworzył w pierwszej połowie XX wieku. Jego portrety różniły się jednak od portretów innych twórców. Zrezygnował z farb olejnych, posługując się głównie pastelami. Portrety swoje podzielił na 5 typów: od formy realistycznej, portretów podkreślających cechy charakterystyczne, portretów karykaturalnych, aż po portrety wykonywane pod wpływem narkotyków. Malarz sportretował między innymi Juliana i Stefanię […]