Słowo portret pochodzi od łacińskiego protrahere, co oznacza pokazywać, wyjawiać, wydobyć na światło dzienne. Portret, jak wiemy, jest artystycznym wizerunkiem danej osoby, oddającej jej wygląd i stan psychiczny w danym momencie (w momencie uchwyconym przez twórcę), podkreślającym charakterystyczne cechy. Można stwierdzić, że portret jest to dusza przelana na płótno. Stosowany jest zarówno w malarstwie, rzeźbie, […]