W Polsce portretowano głównie władców utrwalając w ten sposób ich wizerunki. Dominował wizerunek całej postaci. Portrety często były szablonowe, nie miały głębi czy wielu płaszczyzn. Oprócz władców portretowano ludzi zamożnych, dworzan (za czasów Stanisława Augusta). Malarstwo portretowe rozwinęło się w Polsce w XIX wieku – z tego okresu pochodzą prace jednego z najsłynniejszych polskich malarzy, […]